Home => Numerologie => Numerologie Algemeen => Numerologie en synchroniciteit

Numerologie en synchroniciteit


Zo zijn er in de schepping ontelbare vormen van synchronisatie waarbij het getal van de trilling de sleutel van de verklaring is. De hele schepping bestaat uit trillingen in bepaalde verhoudingen die of een harmonisch samengaan of disharmonisch elkaar afremmen. Als we de juiste trillingen volgen zullen we komen in een stroom van zegen waarbij we geholpen worden door de hele schepping.

Numerologie is de leer van de ritme van de schepping uitgedrukt in getallen. Alles heeft een eigen ritme en een eigen trilling. Voor de bekende filosoof en wiskundige Pythagoras waren getallen mystiek en vol betekenis. Hij ontdekte dat alles uit te drukken is in getallen en dat het hele universum een harmonie is van getallen.

Hij ontdekte dat bepaalde verhoudingen van een snaar harmonisch klinken. Als je een snaar laat trillen zullen gelijkgestemde snaren of die in een bepaalde verhouding zijn gestemd gaan meetrillen. Dit meetrillen geeft een verklaring voor andere gebeurtenissen. Denk aan de groeps emotie in en voetbalstadion maar ook het aanvoelen van elkaar in een goede relatie.

Zo zijn er in de schepping ontelbare vormen van synchronisatie waarbij het getal van de trilling de sleutel van de verklaring is. De hele schepping bestaat uit trillingen in bepaalde verhoudingen die of een harmonisch samengaan of disharmonisch elkaar afremmen. Als we de juiste trillingen volgen zullen we komen in een stroom van zegen waarbij we geholpen worden door de hele schepping.

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung noemde dit synchroniciteit. Het erkennen van het ritme van de schepping en je erin laten meevoeren in plaats van je ertegen te verzetten is het doel van het leven. Het leren kennen van het ritme van de schepping begint bij het erkennen van het bestaan van de Schepper. Door het afstemmen op de Schepper leer je het ritme van het leven verstaan en krijgen verhoudingen, relaties, seizoenen, gebeurtenissen een betekenis en herken je disharmonische gebeurtenissen in je leven en kun je daar samen met je Schepper vanaf keren.

De Bijbel geeft betekenis aan verschillende getallen. Hoewel er voor de liefhebber veel geheimenissen te doorgronden zijn met getallen schuilt er ook het nodige gevaar in omdat getallensymboliek zo complex is dat je er alle kanten mee uitkunt en je het altijd zo kunt draaien naar je eigen wil. Veel belangrijker is het oog te krijgen voor de synchroniciteit van het leven en je te leren afstemmen op de leiding van de Heilige Geest. Als wij ons innerlijk afstemmen op de wet van de Liefde zoals deze beschreven is in de Bijbel dan komen we in de goddelijke synchroniciteit en zijn alle dingen mogelijk. Jezus legt dat zo uit.

Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Als we ons in de juiste synchronisatie bevinden, ons hebben afgestemd op de wil van God, zijn alle dingen mogelijk en komt de kracht van God vrij in ons leven. De Heilige Geest stroomt dan door ons heen.

Johannes 7:38,39 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Deze synchronisatie met de Heilige Geest levert niet materieel succes op maar de bouw van het koninkrijk van God met kracht. Veel mensen proberen de wetten van de synchroniciteit en de Numerologie aan te wenden voor eigen succes maar daarmee slaan ze de plank volledig mis. We kunnen niet ons eigen leven maken zoals wij dat willen. Er is een veel groter plan en wij maken daar deel van uit. Als wij dat niet willen zien en ons daar niet op willen afstemmen zullen we een disharmonische klank zijn in het geheel en uiteindelijk uitgedoofd worden door het universum. Jezus zegt:

Lucas 12:15 Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Johannes 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Juist het afstemmen en het erkennen van het grote plan van God brengt ons in een ruimte van goddelijke heerlijkheid en brengt ons in onze bestemming in het geheel waarin een ieder van ons een uniek aandeel mag leveren vanuit Gods liefde.


Orginele bron: Leveningod

Bekijk ook

Kleuren en getallen

Kleuren en getallen

Wat hebben de getallen 3, 6 en 9 te maken met de kleuren zwart, rood en wit? Op het eerste gezicht niets, totdat je in de gaten krijgt dat deze getallen en kleuren bij alle oude volkeren over de gehele wereld bekend waren en gebruikt werden. Maar waarom en vooral waarvoor?