De juiste partner

Combinatie met nummer 7

1 - 7

Dit zijn beide sterke karakters die zich op verschillende manieren moeten uiten. Partner 1 is de doener, partner 7 de denker. De 7 moet zich geregeld kunnen terugtrekken. Als u bereid bent rekening met elkaar te houden, kan dit een bevredigende combinatie zijn. In een zakelijke relatie zal de 7 de onstuimigheid van de 1 wat beteugelen en ideeën naar voren brengen die de 1 goed kan "verkopen".

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

C
C

2 - 7

Het zakenleven is te hoog gegrepen voor deze combinatie, tenzij de twee partners besluiten een centrum voor transcendente meditatie te beginnen. Deze relatie is zo harmonieus en vredig dat enige wrijving af en toe geen kwaad kan. Een 2 en een 7 vormen een spirituele combinatie en lijken het op dat terrein altijd eens te zijn.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

D
B

3 - 7

Als u elkaar binnen deze relatie voldoende ruimte laat, zal het allemaal best lukken. De 3 levert de benodigde energie en ontvangt in ruil daarvoor begrip. De 7 is verstandig en laat zich door de 3 inspireren. Al met al twee getallen die elkaar op het persoonlijke ne het zakelijke vlak goed aanvullen.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

B
B

4 - 7

Dit is een combinatie met uitstekende mogelijkheidheden, omdat de eigenschappen van de partners elkaar goed aanvullen. De 4 zorgt voor een stevige fundering voor de briljante ideeën van de 7.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
A

5 - 7

Deze combinatie zal het nooit lang volhouden, omdat de grillige 5 al snel te veel wordt voor de 7. Een 7 heeft rust nodig om te kunnen denken en een 5 is bepaald niet diegene die daarvoor kan zorgen.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

D
D

6 - 7

Weinig gemeenschappelijke punten en daardoor een gebrekkige communicatie, dat is vaak de reden waarom deze relatie niet werkt. Een 7 wordt te zeer door zijn of haar eigen gedachten in beslag genomen om te zien waar de 6 mee bezig is. Aan de andere kant is een 6 te druk bezig met allerlei indrukken van buitenaf en weet daardoor niet wat de 7 denkt. Alleen met een bijna bovenmenselijke inspanning kan deze relatie tot een succes worden gemaakt.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

D
D

7 - 7

Een 7 met een 7 is een ideale combinatie, omdat zij zelden ruzie maken en elkaars behoeften aanvoelen. Wel hebben ze de neiging in hun eigen wereldje te leven, een wereld vol ideeën, die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Darom moeten beide partners een meer wereldse houding tegenover het leven ontwikkelen, anders raken in moeilijkheden.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

D
A

8 - 7

Een 7 en een 8 kunnen op zakelijk gebied goed samenwerken omdat de kalme 7 de rusteloze energie van de 8 kan intomen en in goede banen kan leiden. De 7 beschikt ook over profetische eigenschappen, wat bij het voorbereiden van een strategie van veel nut kan zijn. Ook op het persoonlijke vlak is dit een goede combinatie, mits de 8 niet te overheersend wordt.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
B

9 - 7

Vrede, harmonie en begrip kenmerken een relatie tussen een 7 en een 9. Deze combinatie is een voorbeeld van 'twee zielen, één gedachte'. Het gevaar is alleen dat beide partners te spiritueel kunnen worden, waardoor ze het contact met de werkelijkheid verliezen. Zakelijk is deze combinatie minder gunstig, tenzij het de organisatie van humanitaire projecten bedtreft, waar beiden uitstekend geschikt voor zijn.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

C
A


Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be