De juiste partner

Combinatie met nummer 8

1 - 8

Deze combinatie kan heel goed of heel slecht uitpakken. Een tussenvorm is er niet. Als u beiden niet bereid bent om water bij de wijn te doen, kunt u er beter niet aan beginnen. In zakelijk opzicht beschikt u samen echter over alle voorwaarden voor succes, moed, vastberadenheid en de ambitie om te slagen.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
A of D

2 - 8

Deze mensen kunnen heel harmonieus samenwerken en samenleven. Het lijkt of ze geld aantrekken, omdat ze eerlijk, ijverig en vooral betrouwbaar zijn. Vaak sluiten ze een duurzame vriendschap, hoewel de 8 soms de 2 kan overvleugelen met zijn of haar dynamische persoonlijkheid.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

B
B

3 - 8

Deze combinatie zal zakelijk beter tot haar recht komen dan in het persoonlijke vlak, omdat beide partners allerlei grootse plannen hebben die ze ook allebei kunnen verwezenlijken. Een 3 legt veel contacten, een 8 is ondernemend. Als beiden hetzelfde doel nastreven, zal weinig hen kunnen tegenhouden.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
C

4 - 8

Als een 4 en een 8 samengaan, weten ze zowel op zakelijk gebied als in het persoonlijke vlak een goed evenwicht te bereiken. Een 8 ziet alles grootschalig, de 4 is praktisch en evenwichtig, heeft oog voor details en weet fouten te herstellen voordat ze echt een probleem vormen.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
B

5 - 8

Voorzichtigheid is geboden wanneer deze twee dynamische persoonlijkheden bij elkaar komen. De 8 kan ideeën bijna even snel verwezenlijken als de 5 ze kan bedenken. Voor zolang het duurt is dit een ideale zakelijke ne persoonlijke realtie, maar als iemand de zaak niet afremt, is de verhouding meestal snel 'opgebrand'.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
A

6 - 8

Deze combinatie heeft grote mogelijkheden omdat de rol van elk van beide partners duidelijk is afgebakend. Een 8 weet hoe hij de leiding moet nemen en welke richting bij moet inslaan, terwijl een 6 graag steun geeft, ideeën aandraagt en voor een gezellig huis zorgt.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

B
A

7 - 8

Een 7 en een 8 kunnen op zakelijk gebied goed samenwerken omdat de kalme 7 de rusteloze energie van de 8 kan intomen en in goede banen kan leiden. De 7 beschikt ook over profetische eigenschappen, wat bij het voorbereiden van een strategie van veel nut kan zijn. Ook op het persoonlijke vlak is dit een goede combinatie, mits de 8 niet te overheersend wordt.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A
B

8 - 8

Als deze twee partners niet zeer voorzichtig omgaan met hun gezamelijke kracht en organisatietalent, kan het resultaat rampzalig zijn en kunnen ze elkaar volledig te gronden richten. Wanneer ze echter serieus tot samenwerking besluiten, is het resultaat een goed georganiseerd, dynamisch team dat zich door niemand zal laten tegenhouden!

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

A - D
A - D

9 - 8

Dit is vaak een uitstekende combinatie voor onderzoekers werk. De 8is praktisch en rustig van aard en de 9 munt uit door zijn of haar creativiteit. Ook in een persoonlijke relatie brengen zij het beste in elkaar naar boven.

Zakelijke verhouding Persoonlijke verhouding

C
B


Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be