Home => Astrologie => De 4 Elementen => Element Lucht

Element Lucht


Spiritueel Gezien

Dit element dat ons allemaal verbindt hoort bijde hartchakra en astrologisch bij de dierenriemtekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Het grappige is, dat van deze drie dierenriemtekens inderdaad geen enkel teken meer een dier is, de Tweelingen stellen jeugdige jonge mensen voor, Weegschaal een principe, en Waterman de mens die het geheim van de kosmos heeft gestolen en dit uitschenkt alsof het water was, aan de mensen. Het is dus geen waterteken, maar een luchtteken.

Nou is het niet zo dat alleen als je een Waterman bent of zo, of alleen als je veel lucht in je horoscoop hebt, dat je dan met het hartchakra verbonden bent, in feite is het alles heel complex: je kunt het element lucht zelfs benaderen vanuit het onderste chakra, de onderste laag, vanuit Aarde dus, en dan zal al het contactuele van Lucht heel concreet zijn, je zult heel theoretisch zijn en bewijzen willen hebben bijvoorbeeld, dus je mag nooit stellen: “je bent dat en dat type, en daarom zit je op het niveau van het hartchakra”. Wij allemaal hebben alle niveaus in ons zelf van alle chakra’s

Lucht Concreet

Luchttypes verbinden feiten en gegevens. De nadruk ligt op het abstracte denken, theoretiseren en het werken met ideeën. Ze proberen zo objectief mogelijk alles wat ze meemaken te benaderen en met anderen te bespreken, wat hen communicatief maakt.

Door het veelvuldig uitwisselen van woorden en gebaar zijn luchttekens flexibel maar niet altijd even standvastig. Door het logisch te willen verklaren van alles, lopen ze het gevaar alles te verstandelijk te benaderen waardoor ze koel en gevoelloos kunnen overkomen. Gevoelens zijn voor luchttekens moeilijk omdat ze niet logisch te verklaren zijn.

Het bewustzijn is gericht op het samenbrengen van alle voorbeelden en denkbeelden. Hieruit vormt het luchtteken zijn beeld van de werkelijkheid en hoe hij moet leven. Dat heeft niets te maken met de echte werkelijkheid, maar het is zijn werkelijkheid.

Bij Lucht horen de volgende steekwoorden:
Gedachten, plannen, leringen, voorstellen, theorieën, wetenschap , kennis, intellect, gesprek, discussie, abstractie/ mentaal, vluchtig en oppervlakkig. Communicatie en contacten zijn voor luchttekens van het grootste belang.

Ze moeten met anderen praten en ideeën uitwisselen. Zodoende zijn het goede handelsmensen.

Onder Luchttekens vallen ook: De telegraaf, telefoon, de handel en het verkeer.

Bekijk ook

Element Aarde

Het element aarde komt astrologisch terug in drie dierenriemtekens, te weten Stier, Maagd en Steenbok, en wat deze drie tekens met elkaar gemeen hebben is praktische zin, ze zijn concreet en houden niet van onzin.