Home => Numerologie => Numerologie Algemeen

Numerologie Algemeen

Betekenis van het getal 11 en waar het verborgen zit!

Betekenis van het getal 11 en waar het verborgen zit!

De lijn die door de oude Egyptische tempel van Debod loopt onthult wie het Vaticaan werkelijk aanbidt. Om patronen in de wereld te begrijpen is het belangrijk met het getal 11 te beginnen. Verschillende paren obelisken, pilaren, minaretten en torens tonen een monumentale 11. Waarom is dit gedaan en wat is de betekenis hiervan?

Lees meer

Het Raadsel van de 666

Het Raadsel van de 666

Door de eeuwen heen hebben theologen zich het hoofd gebogen over de betekenis van het getal 666 zoals dat in de Openbaring van Johannes wordt beschreven: “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” (Openbaring 13:18)

Lees meer

Tweedracht maakt Macht: Het Getal 11 in de Geschiedenis

Tweedracht maakt Macht: Het Getal 11 in de Geschiedenis

Ofschoon veel mensen zich pas bewust werden van het getal 11 sinds de aanslagen van 11 september in New York en van 11 maart in Madrid, speelt dit getal al vanaf het begin van onze moderne geschiedenis een bepalende rol. Bovendien speelt Nederland een zeer dominante rol als het gaat om het getal 11.

Lees meer

Numerologie en synchroniciteit

Numerologie en synchroniciteit

Numerologie is de leer van de ritme van de schepping uitgedrukt in getallen. Alles heeft een eigen ritme en een eigen trilling. Voor de bekende filosoof en wiskundige Pythagoras waren getallen mystiek en vol betekenis. Hij ontdekte dat alles uit te drukken is in getallen en dat het hele universum een harmonie is van getallen.

Lees meer

Kleuren en getallen

Kleuren en getallen

Wat hebben de getallen 3, 6 en 9 te maken met de kleuren zwart, rood en wit? Op het eerste gezicht niets, totdat je in de gaten krijgt dat deze getallen en kleuren bij alle oude volkeren over de gehele wereld bekend waren en gebruikt werden. Maar waarom en vooral waarvoor?

Lees meer

Wat is numerologie?

Wat is numerologie?

Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. Numerologie voorspelt niet de toekomst. Het geeft een beter inzicht in je levensloop.

Lees meer

De getallen en hun betekenis.

Elk getal op zich heeft ook een betekenis. Hier onder geef ik de profielen van de getallen 1 t/m 9 en de meestergetallen 11, 22, 33. Deze profielen zijn als referentie voor je eigen geboortegetal en persoonlijk naamgetal. Zowel je positieve als negatieve aspecten worden aangegeven. Als je zo je …

Lees meer