Home => Chinese Astrologie => De 5 elementen => De 5 oriëntaalse Elementen

De 5 oriëntaalse Elementen


Om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren maken de Chinezen gebruik van de vijf elementen. Verandering komt er omdat een van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang. Elk van de 12 dieren bestaat voor het grootste deel uit één van de elementen. Een os is een houtdier, en een konijn is een houtdier. Er zijn géén aardedieren. De elementen zijn gebaseerd op de windrichting en komen overeen met de seizoenen. Ook de jaren hebben hun eigen natuurlijke element. Het gevolg is dat sommige jaren in functie van het erbij horende element meewerken met het natuurlijke element van het dier van dat jaar, maar andere werken tegen. Het jaarelement is echter steeds dominant. Hier moet je bijgevolg rekening houden met de samenwerkcyclus (het element van het jaar, past bij het element van het dier van dat jaar) of met de tegenwerkcyclus (in het tegenoveregestelde geval). Zo is 2001 een metaaljaar en het jaar van de Slang. In de Slang zelf overheerst het element vuur.

Elk element komt twee jaar (een Yang jaar, gevolgd door een Yin jaar) na mekaar voort, en komt dan 10 jaar later terug. De dieren wisselen af in een cyclus van twaalf jaren en de elementen in een cyclus van 5 jaar.

Verandering ontstaat dus door de invloed van de vijf hoofdelementen. Elk van deze vijf kan één van de andere elementen tegenwerken en één ervan voortbrengen of ermee samenwerken.

Hout (groen) staat voor de lente. Hout heeft water nodig om te groeien.
Kenmerken van de Houtmens: expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, creatief, idealistisch, medelevend.
Het hout-element zorgt voor iemand die met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij of zij zich heeft voorgenomen.
Hout brengt vuur voort.

Kenmerken van de Vuurmens: Is hartstochtelijk, sprankelend,dynamisch, vitaal, passioneel, leiderschap, agressief.
Dit element karakteriseert een ‘vurig’ type, iemand die zonder al teveel rekening met anderen te houden zijn of haar doel najaagt, met een neiging tot arrogantie.
Vuur brengt aarde voort.

Aarde (geel) stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken.
Kenmerken van de Aardemens: Eerlijkheid, inspannen, vlijtig, stabiliteit, practisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Een aarde-type heeft hoge idealen, hij of zij is zelfbewust en meestal heel redelijk, maar kan ook bijzonder koppig zijn en koste wat het kost de eigen zin door willen drijven.
Aarde brengt metaal voort.
Metaal (wit) staat voor de herfst.
Kenmerken van de Metaalmens: communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico’s te nemen. Een metaal-type wil het allerbeste en komt vaak op voor mensen die niet zo fortuinlijk zijn.
Metaal Brengt water voort.
Water (blauw) brengt altijd in beweging, verandert aldoor.
Kenmerken van de Watermens: Neemt alles op, bijzonder gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.
Water brengt Aarde voort

Deze vijf elementen zijn verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. Het is belangrijk er dus goed mee om te gaan.

De samenwerkcyclus.

De aarde werkt samen met metaal, door in zijn diepten metaal te creëren. Metaal werkt samen met water door middel van metalen emmers voor het vervoer van water. Water werkt samen met hout door bomen met regen te bewaren. Hout werkt samen met vuur door de grondstof voor de vlammen te verschaffen. Vuur werkt samen met aarde door hout te veranderen in as, wat weer aarde wordt.

De tegenwerkcyclus.

Hout werkt aarde tegen doordat boomwortels aarde openbreken. Metaal werkt hout tegen doordat bijlen bomen vellen. Vuur werkt metaal tegen door het te smelten. Water werkt vuur tegen door het uit te doven. Aarde werkt water tegen door het in modder te veranderen.