Home => Numerologie (pagina 3)

Numerologie

Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. Numerologie voorspelt niet de toekomst, het geeft slechts een beter inzicht in je levensloop. De belangrijkste getallen worden bepaald door je geboortedatum en de letters waaruit je naam bestaat. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levensplan. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen. De belangrijkste getallen zijn het geboortegetal en het persoonlijk naamgetal.

De numerologie maakt vooral gebruik van de ‘gehele getallen’, dat wil zeggen de getallen 1 tot en met 9. Om je eigen getallen te bepalen, moet je ieder getal terug brengen tot een enkel cijfer door de cijfers van ieder getal bij elkaar op te tellen. Ieder getal van 1 tot en met 9 heeft een bepaalde betekenis.

Sommige getallen worden meestal niet terug gebracht tot een enkel cijfer. Dit zijn de getallen 11, 22 en 33, de zogenaamde meestergetallen. Meestergetallen hebben een bijzondere betekenis, omdat de persoon op wie ze betrekking hebben een speciale rol in dit leven moet vervullen. Voor sommige mensen is deze taak te zwaar. Is dit het geval, dan kan je je last verlichten door je meestergetal terug te brengen tot een enkel cijfer door de twee cijfers bij elkaar op te tellen.

Maak u keuze uit onderstaande numerologische berekeningen

Persoonlijkheidsgetal 4

Persoonlijkheidsgetal 4

Is uw persooonlijkheidsgetal 4, dan bent u zeer gedisciplineerd in alle facetten van het leven. U loopt nooit weg voor uw verantwoordelijkheden en u bent eerlijk en serieus van aard. U werkt hard om uw doelen te bereiken en kunt goed organiseren. U heeft oog zowel voor details als het …

Lees meer

Huisnummer 3

De 3-eenheid van lichaam, ziel en geest neemt hier een belangrijke plaats in het leven van de bewoners. Een warme, beschermende vibratie gaat van dit huis uit. Contacten verlopen er vlot en eventuele tegengestelde karakters vinden er toch harmonie. Een positieve ingesteldheid in denken en handelen staat hier bovenaan. De …

Lees meer

Persoonlijkheidsgetal 3

Persoonlijkheidsgetal 3

Is uw persooonlijkheidsgetal 3, dan kunt u goed omgaan met tegenslagen en herstelt u zich doorgaans snel U bent energiek van aard, maar u kunt ook rusteloos zijn. Over het algemeen bent u evenwel makkelijk en kalm. U kunt zich goed uiten en maakt op anderen een prettige indruk. Door …

Lees meer

Huisnummer 4

Het cijfer 4 wordt in de numerologie vaak de negatieve zon genoemd. Toch verschaft de 4 aan de bewoners in grote mate zekerheid en stabiliteit. Hier zoekt men bescherming. De nuchtere, aardse ingesteldheid is er zeer belangrijk. Het leven wordt er ernstig genomen en vaak is men er zuinig, op …

Lees meer

Persoonlijkheidsgetal 2

Persoonlijkheidsgetal 2

Is uw persooonlijkheidsgetal 2, dan bent u een sociaal type en maakt u makkelijk vrienden. U verkeert liever in kleine groepjes dan in grote gezelschappen en praat het makkelijkst onder 4 ogen. U bent vriendelijk en hartelijk en voelt anderen goed aan. U ontvangt graag veel liefde en kunt zo …

Lees meer

Huisnummer 5

Druk, druk, druk… Dat is de beste manier om het leven in een woonst met huisnummer 5 te beschrijven. Voor de rest moet men er zeker niet komen. Iedereen is er altijd druk in de weer en de communicatie staat er op de eerste plaats. De telefoon staat er nooit …

Lees meer

Naamgenerator

Met behulp van deze routine kan je jouw numerologisch getal vanuit jouw naam berekenen.

Lees meer