VI – De Geliefden


De kaart de Geliefden is ongetwijfeld de hoofdkaart in de relatie-Tarot. De kaart toont als geen andere het hunkeren, de aantrekking, de gedachtenuitwisseling en het avontuur van het streven naar vereniging van de tegenpolen man en vrouw. De oorsprong van de scheiding der geslachten – het uiteenvallen van de oorspronkelijke eenheid – wordt in talloze mythen van uiteenlopende culturen verhaald. Deze herinneringen schijnen diep in het collectieve onderbewuste van de mens verankerd te liggen. Ze vertellen dat man en vrouw oorspronkelijk als eenheid werden geschapen en dat ze later van elkaar werden gescheiden. De Griekse filosoof Plato drukt het zo uit: “Toen de natuur van de mens in tweeën werd gesplitst, hunkerde iedere helft naar zijn wederhelft en verbond zich ermee; ze omarmden en omhelsden elkaar in het verlangen tot een enkel wezen te versmelten (…). Daarom is de liefde voor zijn naaste al zo lang geleden in de mens geplant: de liefde die onze oorspronkelijke natuur weer verenigt; de liefde die twee wezens tot een enkel wezen probeert te herscheppen, met andere woorden, de liefde die ernaar streeft onze menselijke aard te genezen!” Het kosmische experiment van het dualisme op deze planeet verspert echter de directe weg, die naar de oorspronkelijke droomachtige eenheid terugvoert. De dualiteit van het leven maakt voor de mens de val uit de kosmische eenheid zichtbaar en inzichtelijk. Het vertwijfelde verlangen om de scheiding met zijn geliefde op te heffen en een te worden, draagt het hunkeren naar het verloren paradijs in zich. Dergelijke pogingen blijken echter steeds weer opnieuw een illusie, zolang we onze ontbrekende aanvulling in een externe partner zoeken en uitsluitend van hem verwachten dat hij ons zal vervolmaken. Deze vicieuze cirkel van illusies kunnen we pas doorbreken, wanneer we op een dieper vlak beseffen dat de door ons gezochte eenheid en volledigheid ook binnen onszelf verwezenlijkt dient te worden. Iedere man en iedere vrouw bezit mannelijke en vrouwelijke componenten (animus en anima). Iemand is vrij als hij zijn mannelijke en vrouwelijke aard weer verenigd, zijn anima en animus weer verzoend heeft, derhalve als hij de tegengestelde polen van de menselijke aard geïntegreerd en het dualisme overwonnen heeft.

De kaart de Geliefden wijst erop dat je in de eenwording met je geliefde partner een stukje van de uiteindelijk nagestreefde eenheid kunt proeven. Jullie relatie biedt leer- en experimenteer-mogelijkheden die van onschatbare waarde zijn. Je kunt in de werkelijkheid existentieel ervaren wat je innerlijk zult moeten ontwikkelen om totaal te worden. Liefde is geen probleem dat men kan oplossen, maar is en blijft een mysterie, dat beleefd moet worden. Heb je de Geliefden getrokken met betrekking tot je partner, dan moeten jullie alles beleven en genieten wat tussen mensen die echt van elkaar houden mogelijk is. In jullie samenzijn openbaren zich dimensies van het bestaan die je alleen nauwelijks ooit op die manier zult kunnen ontdekken. Hoe dieper je je aan de liefde overgeeft, hoe rijker je leven wordt. Het gaat hier echter niet alleen om de liefkozende en lustvolle kanten van de liefde, maar tevens om de schaduwzijden ervan: jaloezie, strijd, pijn, scheiding. Je moet discussies en ruzies met je partner niet uit de weg gaan, maar ze integendeel juist zo intens mogelijk beleven. Als je leert accepteren en begrijpen dat jullie verschillen, zul je hoe langer hoe beter in staat zijn je aanspraken, verwachtingen en projecties met betrekking tot je partner op te geven en hem leren zien zoals hij werkelijk is: niet de manifestatie van wat jij mist, maar een individu, dat werkelijk oneindig anders is dan jij bent. Alleen als je hem de vrijheid gunt niet jouw bezit te zijn, accepteer je zijn realiteit, hoe die er verder ook mag uitzien. Zie je hem steeds weer in zijn anders-zijn, dan zul je je steeds weer op jezelf teruggeworpen voelen, en dat helpt je in te zien dat je de innerlijke gespletenheid waarmee je worstelt alleen kunt overwinnen door je eigen volledigheid te erkennen.

Bekijk ook

0 - De Dwaas

0 – De Dwaas

De Dwaas vertegenwoordigt een uitnodiging voor een echt liefdesavontuur. Als je deze kaart trekt, wordt …