XVI – De Toren


In je leven staan dramatische innerlijke veranderingen te gebeuren en die kondigen zich met een voelbare intensiteit aan. Het is op dit moment onmogelijk je op de oude manier aan verstarde structuren vast te klampen. Als je niet de bereidheid kunt opbrengen om je vastgelopen verwachtingen, voorstellingen en houdingen los te laten, zullen gebeurtenissen van buitenaf je daartoe dwingen. Voorbij zijn de tijden waarin je zelfgenoegzaam het leven of je partner kon opzadelen met je eisen. Het gaat er nu niet langer om tot elke prijs je eigen wensen en doelen door te drijven! Een radicale nieuwe oriëntatie is vereist en je moet in alle openheid en deemoed uitzoeken in welke richting je bestaan – met of zonder partner – zich moet keren. Houd je nu aan egoïstische posities en aanspraken op macht vast, dan breng je alleen lijden en pijn voor jezelf en je vrienden teweeg.

Tegelijkertijd duidt de Toren op een geweldige gelegenheid om oude, al lang versleten structuren moeiteloos op te geven en in jezelf te laten verdwijnen. De tijd is rijp en de huidige omstandigheden helpen je alle facetten van de relatie met je vrienden aan te stippen die niet meer met je innerlijke waarheid overeenstemmen. Een diepgaand transformatieproces, dat alle levensgebieden omvat, baant zich een weg. Je bevindt je in een fase waarin je eerlijke en open gedachtenwisselingen niet zou moeten vermijden. Zelfs als veel van wat al lange tijd tot je zelfbeeld behoort, overeind blijft staan, dient dat wat je ogenschijnlijk verliest alleen maar de bevrijding van je ware zelf. Wat altijd al in je leven of relatie in harmonie met de wil van het Totaal was, kan door de stormen van het leven niet vernietigd worden. Het betreft veeleer een noodzakelijke zuivering, loutering en genezing van alles wat aan je eigen wezen ontspringt. Hoe gewilliger je deze verandering toelaat, hoe eerder je de diepere betekenis ervan zult vatten. Na deze fase van verwarring en chaos zul je je innerlijke en uiterlijke werkelijkheid helderder zien en begrijpen. Als je de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen proces draagt, zul je ook voor je vrienden een beslissend hulpmiddel zijn voor hun groei- en bewustwordingsproces. Als je deze kaart hebt getrokken, moet jij de eerste stap zetten.

Bekijk ook

0 - De Dwaas

0 – De Dwaas

De Dwaas vertegenwoordigt een uitnodiging voor een echt liefdesavontuur. Als je deze kaart trekt, wordt …