De Reiziger


De aard van degene die geboren is onder het teken de Reiziger, heeft een mengeling van disbalans, onevenwichtigheid, maar ook standvastigheid en duurzaamheid. Dit komt doordat twee krachten vertegenwoordigd zijn bij dit teken.

De Reiziger heeft tweevoudige bestemmingen. Belangrijk voor jou is om goed op de koers te letten die je reeds tegengekomen bent, zowel de treurige als hoopvolle richting. De aankomst bij een nieuwe plaats of gebied, zowel in letterlijke als figuurlijke zin, zal je zowel angst als bewondering brengen. Als je b.v. naar een land als Afrika gaat, zul je twee werelden leren kennen: de gewone wegen en de onbegaanbare wegen, de mysteries van voorouders, een andere cultuur, safari’s met gevaarlijke, maar tegelijkertijd prachtige dieren. Je zult dit alles diep bewonderen, maar ook angst ervaren.

De Reiziger is meer dan een zwerver. Het is een kosmische boodschapper en is graag en vaak in het gezelschap van poëtische en intellectuele mensen. Je hebt een complexe natuur, die soms verkeerd begrepen wordt. Je wordt soms overvallen door een gekweld gevoel, omdat je veel gevoeliger bent dan je eigenlijk wilt zijn.

Belangrijk voor jou is om meer te vertrouwen op je eigen intuïtie en door te gaan zonder al te veel of onhaalbare illusies. Probeer je te verzoenen met jouw reizen in zowel letterlijke als figuurlijke zin: je buitenlandse reizen en je innerlijke reis.

Bekijk ook

De Familie

Periode 6 maart tot 4 april