Home => Astrologie => De Totemdier Astrologie => Slang (Schorpioen )

Slang (Schorpioen )


Edelsteen: Amethist – Plant: Distel – Kleur: Violet

Als je tussen 23 oktober en 23 november geboren bent, ben je volgens de westerse astrologie geboren onder het teken Schorpioen en behoor je volgens de Indianen tot de clan van de kikkers, die het waterelement beheersen.

Door het vloeibare van het waterelement laten leden van de kikkerclan zich gemakkelijk meesleuren in hun honger naar nieuwe ideeën en ervaringen. Jullie bezitten hete vermogen om vernieuwing en verfrissing te brengen in elk project waar je bij betrokken bent. Als lid van de kikkerclan ben je in staat je op de stroom van de creatieve en genezende energieën af te stemmen en deze te kanaliseren waar dat nodig is. Het lijkt ook wel of je je als kikker meer thuis voelt in het verkennen van de ontastbare dingen van het leven.
Je diertotem is de Slang.
De Slang is het totemdier voor de Schorpioen. De Noord Amerikaanse Indianen behandelen de Slang met respect en schrijven hem vele speciale krachten toe. Met zijn vermogen om periodiek zijn huid af te werpen vertegenwoordigt de slang de kracht van transformatie en vernieuwing.
De slang is een dier zonder ledematen, dat zich glijdend kan voortbewegen door de voor- en achterwaartse bewegingen van zijn systeem van buikschilden of schubben. Hij kan zijn kaken zeer wijd opensperren, sommige soorten hebben tanden die verder in de mondholte liggen. Het dier voedt zich met ratten, muizen, hagedissen en kikkers en is daarnaast verzot op insecten als tussendoortje.
Zijn gespleten tong is zowel een smaak als reukzintuig, terwijl hij tevens zeer sensitief is voor trillingen. De slang vervelt dus periodiek: de oppervlakkige hoornlaag van de huid laat los en wordt aan een stuk afgestroopt.
Net zoals de slang neigen in de vorsttijd geboren mensen ernaar drastische veranderingen in hun leven door te maken. Ze werpen geregeld oude bindingen en banden af en lijken helemaal opnieuw te beginnen.
Ze maken deze veranderingen om de best denkbare redenen, maar het gebeurt nogal eens op een ongeschikt moment, waardoor ze onnodig veel psychisch leed over zichzelf afroepen. Een belangrijk doel in hun leven is dan ook het leren beheersen van de kunst van het timen.
Een slang heeft een scherp gezichtsvermogen en kan zijn prooi volkomen biologiseren met een haast hypnotiserende blik, iets wat we wel herkennen bij het type Schorpioenmens:-) Slangen kijken je vaak recht in de ogen met een blik die rechtstreeks tot je ziel lijkt door te dringen. Sommigen voelen zich er onbehaaglijk, of zelfs ontredderd onder. Het is alsof de Slang recht in de geheimste hoekjes van je innerlijk kan kijken.
Maar in de ervaring van de Indianen was de slang een dier dat niet snel in woede uitbarstte. Op grond daarvan gold hij nota bene als symbool voor tolerantie. Analoog daaraan is het doel van veel van de ervaringen die Slangen meemaken in hun leven dat ze leren, zich de deugden van geduld en tolerantie eigen te maken.
In de Oudheid was de slang een beschermer van de mysteriescholen. Hij bewaakte de toegang tot kennis en wijsheid tegen lieden die mogelijk dubieuze motieven hadden. Daarnaast geldt hij als de beschermer van de hallucinogenen planten. Evenzo kunnen slangen van grote hulp zijn voor mensen die onder de gevolgen van alcohol of drugsgebruik lijden.

De slang die in een vliegend serpent verandert, was een symbool van een god bij de oude Maya’s. Het wil niet zeggen dat de Slangmens goden waren, maar velen van hen koesteren bewuste aspiraties, die hen vooruit en naar boven stuwen, hoe zeer het ook tegenzit. Dit is een specifieke eigenschap van de wezensaard van de Schorpioen waarvan het totemdier de Slang is, die ze mogelijk voor dit leven gekozen hebben en aangeeft dat ze levenslang een transformatieproces doormaken. Het behelst een transformatie van zuiver zelfzuchtige doelen, waar ze alleen persoonlijk baat bij hebben, naar constructieve energieën waarin ze anderen laten delen. En het vermogen om te verwonden wordt dan getransformeerd naar het vermogen te genezen en verlichting te brengen.
De Schorpioen heeft de slang als totemdier, en de distel als totemplant volgens de Amerikaanse Indianen. Distels hebben dikke, stekelige, getande bladeren en dichte bloemhoofdjes met paarse bloemen. De moderne mens vindt de distel maar een vervelend onkruid, maar voor de Amerikaanse Indianen bezat hij goede en heilzame eigenschappen. Hij was nuttig tegen allerlei soorten giften. Net zoals de distel hebben Slangen een mechanisme dat verhindert dat anderen te dicht bij hen in de buurt komen en echt doorgronden hoe ze in elkaar zitten. Dientengevolge worden Slangen vaak verkeerd begrepen en hun werkelijke waarde onderschat.
Een van de lessen die Slangen dienen te leren van hun levenservaringen, is de noodzaak, net zoals de distel, een sterke wortel in de aarde te hebben. De distel is rijk aan vitaminen. De Amerikaanse indianen schilden de wortel af en aten deze rauw; de zaden werden vaak rauw of geroosterd gegeten. Van de gedroogde bladeren trok men een kruidenthee.
Tot slot nog wat weetjes: de beste tijden voor de Slangen zijn 5 tot 7 uur ‘s morgens en ‘s avonds, en de beste maanden van het jaar de Schorpioen maand, de Vissen maand en de Kreeftmaand. Jullie behoren alle drie tot de clan van de kikkers.
Julie kleur is violet en jullie steen de Amethist.
En voor andere mensen die slangen kennen een tip hoe je met deze mensen het beste om kunt gaan: wees oprecht. Slangen verfoeien achterbaksheid. Wees precies. Slangen vervelen zich met lange uiteenzettingen. Houd je aan je woord. Slangen maken zich uit de voeten als ze denken dat je niet te vertrouwen bent. Wek nooit hun woede. Slangen zijn kort van memorie, maar een krenking vergeten ze nooit.

Eigenschappen van de Slang

Mensen met de kracht van Slang zijn zeer zeldzaam. Om ingewijd te raken moeten zij veelsoortige slangenbeten ervaren en doorstaan. Dit stelt hen in staat alle vergiften, of deze nu mentaal, lichamelijk, spiritueel of emotioneel van aard zijn, om te zetten in iets hogers. De kracht van Slang is de kracht van schepping. Deze kracht omvat seksualiteit, psychische energie, alchemie, voortplanting en onsterfelijkheid.

Slang werpt zijn huid af, symbool voor de transmutatie die plaatsvindt in de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. Het gaat om de energie van heelheid en kosmisch bewustzijn, en om het vermogen alles gewillig en zonder weerstand te ervaren. De kracht van Slang is de kennis dat alle dingen in aanleg gelijk zijn, dat de dingen die als vergif kunnen worden ervaren, gegeten kunnen worden, opgenomen, geïntegreerd en omgezet in iets hogers als men de juiste staat van geest bezit.
Thoth, de inwoner van Atlantis die later terugkeerde als Hermes en die de vader van de alchemie was, introduceerde de symboliek van twee om een zwaard dooreengestrengelde slangen, die heling uitdrukt. Volledig begrip en volledige aanvaarding van het mannelijke en het vrouwelijke in elk organisme bewerkstelligt dat beide in elkaar opgaan, waarbij goddelijke energie vrijkomt.

Deze kracht leert je op persoonlijk vlak dat je een universeel wezen bent. Als je alle aspecten van je leven aanvaardt, kun je de omzetting van de vuurkracht realiseren. Op stoffelijk niveau schept deze vuurenergie hartstocht, verlangen, voortplanting en lichamelijke vitaliteit. Op emotioneel niveau wordt zij ambitie, schepping, vastberadenheid en dromen. Op mentaal niveau wordt zij intellect, kracht, charisma en leiderschap. Wanneer de energie van Slang het spiritueel niveau bereikt, wordt zij wijsheid, begrip, heelheid en verbondenheid met de Grote Geest.

Als je dit symbool gekozen hebt (Slang), bestaat er bij jou een behoefte om een gedachte, handeling of wens om te zetten, teneinde heelheid te bereiken. Dit is krachtige magie, maar let wel, magie is niets anders dan een verandering in bewustzijn. Word de tovenaar of de tovenares: zet de energie om en aanvaard de kracht van het vuur.

Bekijk ook

Bever (Stier)

Bever (Stier)

Edelsteen: Heliotroop (Bloedsteen) – Plant: Rode Klaver – Kleur: Rood In de groeitijd van het …