Home => Astrologie => De Totemdier Astrologie => Wolf (Vissen)

Wolf (Vissen)


Edelsteen: Jade – Plant: Weegbree – Kleur: Groen

Als je een Vis bent volgens de westerse astrologie, is je totemdier de wolf. Het is de tijd in de natuur van de stormwinden. Er is veel turbulentie in de lucht, en de winden kunnen op slag van richting veranderen. En ze verfrissen de bodem als voorbereiding voor een nieuwe lente.

Al Vis behoor je tot de clan van de kikkers. Uit je affiniteit met het element water volgt al dat je diepe gevoelens hebt en je af kunt stemmen op dingen op alle niveaus. Je dient wel een zekere mate van volwassenheid en wijsheid te bereiken om de gevoelens te kunnen begrijpen en er adequaat mee om te kunnen gaan. Kikkers bezitten een groot invoelingsvermogen voor andere mensen. Kikkers zijn ook gevoeliger dan de meeste voor de fasen van de maan. Ze zijn stil, als kalm water, wanneer de maan nieuw en duister is, en deinen van emotionele energie als de maan vol is.
De wolf is een van de voorouders van onze huishond, sterk en gespierd, met gepunte oren en een dikke, ruig behaarde staart. Hun kleur varieert van wit in de poolstreken tot bruin tot haast zwart. In Europa zijn ze tegenwoordig vrijwel uitgeroeid en ook in Noord Amerika is het een bedreigde diersoort. Wolven hebben een vaste relatie met hun partner en paren blijven levenslang bij elkaar.
De wolf was een dier dat in hoog aanzien stond bij de oude stammen van Noord Europa. Hij was ook bij de Kelten een totemdier. In sommige tradities werd de periode tussen 19 februari en 20 maart, de periode van het teken Vissen dus, de Wolfmaand genoemd.
De Amerikaanse indianen associeerden de wolf met bergen en hooggelegen plaatsen en beschouwden hem als een leraar en gids die de weg naar de heilige dingen wees. Een naaste verwant van de wolf is een coyote, de Noord Amerikaanse tegenhanger van de jakhals. Met zijn potsenmakerij en gewiekstheid gold de coyote bij sommige indiaanse volken als de heilige bedrieger. Sjamanen doen soms wel hetzelfde met hun vertoningen en verrassingstechnieken.
Wolven zijn intuïtief en sensitief en hebben de behoefte een heel duidelijk eigen terrein af te bakenen. Bij het ongevraagd over hun grenzen heen gaan kunnen ze heel erg van slag raken.

De totemplant van de Vis is de weegbree. Een onaanzienlijk plantje, soms vertrapt door mensen, met enorme genezende gaven. Dat lijkt soms wel wat op het martelaarsaspect van de vis.
De weegbree is de totemplant van de onder het teken van de Wolf geboren mensen. Wolf is je totemdier als je een Vis bent. De weegbree stond bij de Amerikaanse Indianen bekend om zijn veelzijdige geneeskrachtige eigenschappen. Men gebruikte de plant bij het oplossen van verslijming, met name bij catarre, en voor spijsverteringsstoornissen als gastritis en entritis/ De verse bladeren legde men op insectenbeten en bij sneden en zweren. De wortel vormde een middel tegen kiespijn.
Net zoals jullie totemplant, bezit je al Wolf veelzijdige gaven op het terrein van genezen. Jullie manier van doen is troostend en geruststellend. En net zoals jullie totemplant moet je wel goed in de aarde geworteld zijn om te gedijen.
Je totemedelsteen is Jade. Jade heeft een groene kalmerende kleur. Het is een van de taaiste delfstoffen en kan een grote druk weerstaan. Het was heel kostbaar bij de Indianen en volken in de oudheid en werd geassocieerd met helderheid, wijsheid, rechtvaardigheid en loyaliteit. Jade werkt in op de chakra’s en zuivert. En Jade schijnt een hoge ouderdom te bevorderen. Jade zendt verzachtende trillingen uit en verdrijft negativiteit. Het is daarom een belangrijke steen om bij je te dragen en in huis te hebben!

Eigenschappen van de Wolf

Wolf is de pionier, de voorbode van nieuwe ideeën, die naar de clan terugkeert om kracht te onderwijzen en met anderen te delen. Wolf heeft in zijn leven slechts één partner, en is trouw als Hond. Als je een tijd onder Wolven zou verkeren, zou je merken dat er binnen de troep een enorm samenhorigheidsgevoel heerst, maar ook een sterke drang naar individualiteit. Wat dat betreft lijkt Wolf erg veel op het menselijk ras. Wij mensen zijn ook in staat om deel uit te maken van de maatschappij, en toch onze individuele dromen en ideeën te behouden.

In de Grote Sternatie wordt Wolf voorgesteld door de Hondsster, Sirius, volgens de overlevering in oude tijden de oorspronkelijke thuisbasis van onze leraren. De oude Egyptenaren dachten dat de goden op Sirius woonden; de Dogan-stam in Afrika gelooft dit nog steeds. Het is niet zo gek dat inheemse Amerikaanse volken ditzelfde verband legden en mensen met de kracht van Wolf als de clan van leraren gingen aanvaarden.
Het verstand van Wolf is zeer scherp, en de maan is zijn bondgenoot in kracht. De maan is het symbool voor psychische energie, of voor het onbewuste waarin de geheimen van kennis en wijsheid schuilen. Als Wolf tegen de maan blaft, kan dit een teken zijn dat hij verbinding wil maken met nieuwe ideeën die net onder het oppervlak van het bewustzijn liggen.
De kracht van Wolf stelt de leraar in ons in staat te voorschijn te komen en de Kinderen van de Aarde te helpen bij het begrijpen van het Grote Mysterie en van het leven.

Als je de Wolfkaart hebt gekozen, ben je waarschijnlijk in staat je persoonlijke kracht met anderen te delen. Het kan ook zijn dat je intuïtie op dit moment een antwoord of lering voor eigen gebruik voor je heeft. Als je de kracht van Wolf in je leven voelt komen, krijg je misschien zin om je kennis over te dragen. Wellicht ga je in woord of geschrift informatie overdragen die anderen helpen hun uniekheid of hun levensweg beter te begrijpen.
Het bewustzijn van de mensheid zal nieuwe hoogten bereiken dank zij mensen die grote waarheden met anderen delen.
Wolf zou je ook kunnen vertellen om eenzame plekken op te zoeken waar je in staat zult zijn de leraar in jezelf te zien.
Als je alleen bent op een plek waar kracht van uitgaat, een plek zonder andere mensen, kun je je ware zelf vinden.
Kijk overal uit naar leringen. Wolf komt alleen maar naar je toe wanneer je om de verschijning van de grootste leraar van de stam verzoekt.

Bekijk ook

Gans (Steenbok)

Gans (Steenbok)

Edelsteen: Peridoot – Plant: Braam – Kleur: Wit Als je een Gans bent, of liever …