Bepaal je persoonlijk jaargetal


Numerologie gaat er vanuit dat we cycli van 9 jaar doorlopen ( er zijn andere systemen die met perioden van 7 jaar werken ). Er is te berekenen welk jaargetal op iemand van toepassing is. Het jaargetal wordt berekend door bij het jaar ( bijvoorbeeld 1998 ) de geboortedag en de geboortemaand op te tellen. Het eindgetal is het jaargetal. Bij onze geboorte starten we niet altijd met jaargetal 1.
Alle getallen van 1 t/m 9 zijn mogelijk, afhankelijk van onze geboortedag en maand.

17 / 04 / 2006
1+7+0+4+2+0+0+6
= 20

2 + 0 = 2

Jaargetal
= 2

Bereken uw persoonlijk jaargetal door de cijfers van uw laatste verjaardagsdatum bij elkaar op te tellen en deze terug te brengen tot een enkel getal.

Een voorbeeld: Uw verjaardag was op 28 januari 2006, dan is uw jaargetal 1 (2+8+0+1+2+0+0+6= 19).
Tel deze cijfers op tot u nu een enkel getal krijgt. (1+9 = 10 EN 1 + 0 = 1)
Vormen de opgetelde cijfers samen een getal groter dan 9, dan telt u deze opnieuw op tot u een getal met één cijfer heeft.

 

Geef hieronder Uw officiele geboortedatum in, met uitzondering van het jaartal, hier vul jij je laatste verjaardagsdatum in.

Laatste verjaardag :


dag - maand - jaar
( DD - MM - JJJJ )

     

De jaargetallen kunnen als volgt omschreven worden.1

Begin van een nieuwe cyclus. De basis voor de komende 9 jaar wordt gelegd.

2

Keuzejaar. Er moeten beslissingen genomen worden. Deze beslissingen kunnen op veel terreinen liggen.

3

De keuzen die gemaakt zijn in het voorgaande jaar gaan uit kristalliseren en brengen harmonie en rust.

4

Een jaar van veranderingen, meestal een vrij turbulent jaar. Vernieuwing.

5

Gunstig jaar om met aardse zaken zoals werk en materie bezig te zijn.

6

Relaties worden aangegaan of versterkt. Liefde voor jezelf en de ander is het trefwoord. Er wordt vaak veel gereisd.

7

In dit jaar wordt men erg met zichzelf geconfronteerd. Meditatie en bezinning.

8

Wat meer aarde. De innerlijke rust keert terug, stabilisatie. Versterking van je positie op aarde.

9

Schoon schip maken. Oude normen en waarde worden herzien. Alleen echte vrienden mogen blijven.

Een nieuw jaar begint omstreeks de verjaardag. In principe overlappen de verschillende jaren elkaar en geeft de omschrijving de hoofdlijnen van het jaargetal weer.


Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be